4Service fortsetter veksten - kjøper Gastro Catering

4Service har inngått avtale om kjøp av Gastro Catering AS.

Gjennom oppkjøpet styrker 4Service tilstedeværelsen og tilbudet innen kantine. I tillegg er dette en viktig nysatsning på gode og smarte matopplevelser gjennom catering og produksjonskjøkken som forsterker den lønnsomme veksten.

”4Service har på 9 år tatt posisjonen som en ledende aktør innen Facility Service. Nå styrker vi grunnlaget for videre vekst. For 4Service vil oppkjøpet tilføre viktig kompetanse og styrket kundekontakt – i tillegg til at vi styrker vår markedsposisjon og produktbredde. 4Service sin strategi er å ha et bredt tilbud til våre kunder. Kundene er forskjellige og vi må kunne møte deres behov og forventninger. Ved å styrke oss med Gastro, får vi et tjeneste- og produktspekter med fleksibilitet som muliggjør mer «skreddersøm» og tilpasning til de enkelte huseieres og leietageres behov.”, sier konsernsjef Tor Rønhovde i 4Service.

Gastro er et anerkjent catering- og kantineselskap, med markedsmessig tyngdepunkt på Østlandet. Selskapet har bygget opp en bred og stabil kundeportefølje innen både catering, kantine og produksjonskjøkken. Gastro har over 120 ansatte. Selskapet vil i 2019 tilføre en samlet omsetning på rundt 130 millioner kroner. Nøkkelpersoner og samtlige ansatte i Gastro blir med over i 4Service.

For ytterligere informasjon:
Tor Rønhovde, konsernsjef 4Service, mobil: +47 916 06 204