4Service har inngått avtale om ny Camp for Hæhre Entreprenør

E6 Kvithamar - Åsen

4Service starter opp en ny Camp i februar 2022. Campen skal driftes for Hæhre Entreprenør i forbindelse med utbygging av ny E6 fra Kvithamar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune.

Campen vil være i drift i 6 år - ut 2027 og ​​​​​​​vil huse rundt 400 arbeidere i denne perioden.

Hæhre Entreprenør vil i dette prosjektet bygge fem tunneler, der den lengste gjennom Forbordsfjellet blir 6,2 km, og seks strekninger i dagen, der den lengste blir i Vuddudalen på 2,5 km. Les mer om prosjektet her.