Om 4Service

Med fokus på nærhet og kvalitet

Vi leverer tjenester enkelt og personlig!

Vårt mål er å være Norges mest attraktive serviceselskap innenfor personalrestaurant, kantine-, renhold- og forpleiningstjenester.

Siden etableringen av 4Service i 2010 har vi vokst raskt både organisk og gjennom oppkjøp. Nye selskap har blitt en del av 4Service og sammen leverer vi enda høyere kvalitet til våre kunder. Vi har rundt 2500 medarbeidere, og i 2017 hadde vi en omsetning på 1,3 milliarder kroner.

I 2018 flyttet vi sammen i felles lokaler i Oslo og Trondheim. Tjenestene våre leveres gjennom konseptene 4Service Camps, 4Service Offshore, De Tre Stuer og Eir.

Med spennende konsepter og ulike servicetjenester i alt fra kontorbygg til havinstallasjoner, er vi i 4Service med på å forme morgendagens arbeidsplasser. Vi er opptatt av individuell tilpasning, digitalisering for å forenkle drift, samt viktigheten av dedikerte og motivert medarbeidere som garantist for høy kvalitet.

  • Betjener over 100 kantiner og personalrestauranter i Norge
  • Serverer ca 25 000 måltider pr dag
  • Drift av ca 20 camps med til sammen 6 000 rom og 24 000 måltider pr dag
  • Ca 1.5 million kvm renhold pr dag
  • 7 offshore installasjoner med 1 200 rom og 4 800 måltider pr dag

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs! Gjennom tillit til enkeltindivider, aksept for individuell utfoldelse, personlig ansvar, myndighet på alle nivåer i virksomheten, og utvikling av gode ledere, skaper vi grobunn for motivasjon, entusiasme og serviceinnstilling blant våre medarbeidere.

Vil du jobbe sammen med oss?

For å oppnå vårt mål om være Norges mest attraktive serviceselskap er vi nødt til å få med de beste på laget! 

Se her for mer informasjon om å søke jobb hos oss.