Om 4Service

Med fokus på nærhet og kvalitet

Vi leverer tjenester enkelt og personlig!

Vårt mål er å være Norges mest attraktive serviceselskap innenfor personalrestaurant, kantine-, renhold- og forpleiningstjenester.

Siden etableringen av 4Service i 2010 har vi vokst raskt både organisk og gjennom oppkjøp. Nye selskap har blitt en del av 4Service og sammen leverer vi enda høyere kvalitet til våre kunder. Vi har rundt 2700 medarbeidere og i 2018 hadde vi en omsetning på 1,6 milliarder kroner.

I 2018 flyttet vi sammen i felles lokaler i Oslo og Trondheim. Tjenestene våre leveres gjennom konseptene 4Service Camps, 4Service Offshore, De Tre Stuer og Eir og Spor.

Med spennende konsepter og ulike servicetjenester i alt fra kontorbygg til havinstallasjoner, er vi i 4Service med på å forme morgendagens arbeidsplasser. Vi er opptatt av individuell tilpasning og digitalisering for å forenkle drift, samt viktigheten av dedikerte og motivert medarbeidere som garantist for høy kvalitet.

  • Betjener over 120 kantiner og personalrestauranter i Norge
  • Serverer ca 40 000 måltider pr dag
  • Drift av ca 39 camps med til sammen 7 000 rom og 28 000 måltider pr dag
  • Ca 4.7 millioner kvm renhold pr. dag
  • 12 offshoreinstallasjoner med 1 915 rom og 7 500 måltider pr dag

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs! Gjennom tillit til enkeltindivider, aksept for individuell utfoldelse, personlig ansvar, myndighet på alle nivåer i virksomheten, og utvikling av gode ledere, skaper vi grobunn for motivasjon, entusiasme og serviceinnstilling blant våre medarbeidere.

Vil du jobbe sammen med oss?

For å oppnå vårt mål om være Norges mest attraktive serviceselskap er det viktig for oss å få med de beste på laget! 

Se her for mer informasjon om å søke jobb hos oss.