MUSTAD EIENDOM

- Lilleakerveien 2

Mustad Eiendom har samarbeidet med 4Service om utviklingen av Lilleakerveien 2. For oss har det vært viktig å finne rette samarbeidspartner, da Lilleakerveien 2 er første steg i utviklingen av den nye «Lilleakerbyen».

4Service har konkret bistått Mustad Eiendom med å skape et svært spennende bespisningskonsept, samt dimensjonering og utforming av kjøkkenarealer. I tillegg kommer de med driftsløsninger som er kostnadseffektive og fremtidsrettede.

Vi ser frem til videre samarbeide med 4Service!


Arnstein Stamnes
Direktør eiendomsdrift
Mustad Eiendom AS