Statoil Hammerfest

Det er med glede og stolthet vi mottar slike tilbakemeldinger:

"Fra ledelsen ved Statoil Hammerfest har det lenge vært poengtert viktigheten av en god leveranse. At vi endelig er istand til å levere som forventet er svært positivt! Etter at 4Service tok over oppdraget fremhever både tillitsvalgte, ledere og brukere den økte kvaliteten i kantina."

"Etter at 4Service tok over oppdraget fremhever både tillitsvalgte, ledere og brukere den økte kvaliteten i kantina."

"Det som er vært å merke seg er at ledelsen i 4Service har vært tett på både under innfasing av kontrakt og under spesielle aktiviteter. Dette har vært uvurderlig for å sikre leveransen. Ledelsen har også en positiv holdning til åpenhet som sikrer at utfordringer løses i en tidlig fase."