Til forsiden

Camps

Store byggeprosjekter krever gjerne at det settes opp infrastruktur og midlertidige boliger til de som skal arbeide der. Drift av camps stiller store krav til systematisk organisering av arbeidet, kunnskaper om matpreferanser hos en kulturelt sammensatt beboermasse, samt kontinuerlig oppfølging av de ansatte.

Vi kan tilby din bedrift forpleining på våre eksisterende anlegg eller vi kan etablere en ny camp tilpasset deres prosjekt.