Til forsiden

Facility services

Arbeidslivet er i endring og mange bedrifter har behov for å fokusere sine ressurser på bedriftens kjernevirksomhet og sette bort støttetjenester.
4Service er en fullverdig FS-leverandør som gjør dine støttetjenester til våre primæroppgaver. Med tett samarbeid bidrar vi til effektive og smarte næringsbygg både økonomisk og kvalitetsmessig.