Til forsiden

Offshore

Norges offshore eventyr startet for alvor i 1969 da det ble gjort funn på det som ble kjent som Ekofisk-feltet i Nordsjøen og oljen i Nordsjøen har dannet grunnlaget for det velferdssamfunnet Norge nyter godt av idag. Grunnleggerne av
4Service har erfaring fra forpleiningsdrift offshore helt fra oljevirksomhetens spede begynnelse noe som merkes gjennom våre banebrytende driftskonsepter og nyskapende HMS- og kvalitetssystem.