Personvernerklæring - Bookingportal

Innledning

Vi er opptatt av du som kunde skal ha tillitt til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

Hvem er vi?

Med «Vi» menes selskapene som er listet opp under. Som kunde kan du tilhøre ett eller flere av disse selskapene avhengig av lokasjon. De ligger alle under 4Service Gruppen AS som overbyggende selskap og personvernerklæringen er den samme for alle. Selskapet du handler hos vil være behandlingsansvarlig for ditt kundeforhold.

 • 4Service Gruppen AS, 897 392 232
 • 4service Facility AS, 990 035 946
 • 4Service Catering AS, 822 062 482

Hvilke personopplysninger lagrer vi?

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Navn, e-post, telefonnummer og abeidsgiver
 • Informasjon om hva du har kjøpt, når du har kjøpt det og hvor det ble levert.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi bruker dine personopplysninger til å:

 1. Tilby nettsider for salg av mat og drikke tilpasset utstyret du bruker for å koble deg på internett.
 2. Gjennomføre matbestillinger og levere mat til deg på riktig adresse.
 3. Opprette brukerkonto for å gi deg oversikt over alle dine bestillinger samt tilrettelegging for at du ikke behøver å skrive inn opplysningene hver gang du besøker oss.
 4. Yte kundeservice hvis du kontakter oss med spørsmål eller tilbakemeldinger.
 5. Utarbeide statistikk og kartlegge markedstrender for å tilby gode produkter til rett tid og i rett sesong.
 6. Markedsføre nye produkter og kampanjer til deg, under forutsetning av at du har samtykket til det.

Behandlingsgrunnlaget for punktene 1, 4, 5 og 6 er for å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Behandlingsgrunnlaget for punktene 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg som kunde.

Behandlingsgrunnlaget for punkt 6 gjelder kun dersom du har gitt oss samtykke til det. Dersom du ikke har fått mulighet til å gi samtykke, eller du har tatt bort ditt samtykke, bortfaller vårt behandlingsgrunnlag for punkt 6.

Hvem deler vi personopplysningene med?

Vi benytter følgende databehandlere for dine opplysninger:

 • Initio Medielab AS, 974 676 400, som leverandør av bookinportalen og hosting av tilhørende webserver og database.
 • Appfarm AS, 919 697 199, som leverandør av vår digitale tjenesteplattform som håndterer datastrøm inn og ut av våre kjernesystemer, som f.eks. ERP/regnskap.
 • ØkonomiBistand AS, 983 949 150, som er vår partner inn mot regnskapssystemene fra Visma. Her lagres alle ordrer i henhold til regnskapsloven.

I henhold til gjeldende lover og forskrifter innen personvern (f.eks. GDPR) har vi skrevet databehandleravtaler med alle våre leverandører som regulerer og begrenser deres behandling av dine personopplysninger. Det sikrer at alt vi lover deg i denne erklæringen også gjelder våre samarbeidspartnere og underleverandører.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

Som hovedregel vil alle dine personopplysninger slettes når du ber oss om det. Hvis din brukerkonto har vært inaktiv i mer enn 12 måneder vil vi slette den og alle personopplysninger. Vi gjør oppmerksom på at regnskapsloven kan kreve at opplysninger blir lagret lenger enn ellers for regnskapsformål.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Disse opplysningene kan kreves utlevert ved å sende e-post til personvern@4service.no.

Ved mottak av e-post med innsynsbegjæring vil vi kontakte deg og avtale den videre prosessen med hensyn til fremvisning av legitimasjon for å sikre at dine personopplysninger ikke utleveres til uvedkommende.

Dersom opplysningene vi har registrert om deg er uriktige, ufullstendige eller ikke lenger er relevante, kan du når som helst få opplysningene rettet, supplert eller slettet. Dette kan gjøres ved å sende e-post til personvern@4service.no.

Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysninger. Se https://www.datatilsynet.no for mer informasjon.

Cookies

Nettbutikkene bruker cookies for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Initio Medielab AS har egen cookie policy som er tilgjengelig i bookingportalen.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Endringer av betydning vil publiseres i bookingportalen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på denne nettsiden.

Kontaktinformasjon

Om du har spørsmål om personvern, ønsker å varsle om uønskede hendelser eller gi oss andre tilbakemeldinger kan du ta kontakt med oss på personvern@4service.no.

 

Sist oppdatert 12.03.2021