2023-10-20

Shall contribute to recruiting children and young people to the sport

4Service has for many years worked actively to help those who have fallen outside the workforce. Sport is an important and early arena for ensuring that children and young people experience mastery, togetherness and development. Therefore, 4Service is now entering into an agreement with the Norwegian Ice Hockey Federation (NIHF) and will contribute funds earmarked for recruitment into the sport.

Avtalen mellom NIHF og 4Service startet opp 1.oktober og har i første omgang en varighet på to år.

- I 4Service jobber vi hver dag med å redusere utenforskap ved å tilby ulike jobbprogrammer, rekruttering via NAV og ikke minst legge forholdene mer til rette for de som har ekstra behov. Gjennom dette arbeidet har vi sett at nøkkelen til forbedringer er at næringslivet samarbeider tett med myndigheter og organisasjoner. Derfor er vi veldig glade for denne avtalen med NIHF, som har konkrete planer for å få med enda flere unge inn i den organiserte idretten, sier Marius Pedersen, CMO i 4Service.

Skøyte- og ishockeyskole

NIHFs formål er å fremme ishockey i Norge, organisere ishockeysporten på elite- og breddenivå, samt representere idretten internasjonalt. I dette ligger det blant annet at forbundet skal utvikle egne aktiviteter. Støtten fra 4Service vil blant annet bidra til å finansiere arbeidet med å styrke NIHFs skøyte og ishockeyskole. Sponsorsjef, Jon Thore Thorstensen, er glad for å få med seg 4Service på laget.

- Vi har hatt veldig positive samtaler med 4Service, og ser at vi deler både verdier og ambisjoner for hva breddeidretten kan få til gjennom slike samarbeid. Idretten er en arena som ofte har stor betydning for unge mennesker, og med denne avtalen sikrer vi enda større rekruttering inn i sporten vår.

Sammen om løsningene

Et viktig premiss i avtalen er at midlene fra 4Service skal gå direkte til arbeidet med rekrutteringen. 12 % av barn og unge i Norge har aldri deltatt i noen form for fritidsaktiviteter, og nær én av ti mellom 15 og 29 år står helt utenfor arbeid og utdanning.

- Dette er jo tall som kan ta motet fra de fleste, men vi må heller bruke det som felles inspirasjon til å levere bedre fremover. Gjennom våre samarbeid med blant annet Vålerenga og Frisk Asker har vi selv sett hvilken positiv virkning som idretten kan ha for unge i dag. Og det særlig i en tidlig fase av livet. Utenforskap er en samfunnsutfordring som vi sammen skal og må løse, avslutter Pedersen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Jon Thore Thorstensen, sponsorsjef i NIHF, på 924 82 830
Marius Pedersen, CMO i 4Service, på 400 65 067

Flere aktualiteter

 • Der ingen skulle tro

  Langt inne i en av våre vakreste fjorder ligger et av landets mest spennende industriprosjekter. Green Zinc Odda 4.0 er det eneste smelteverket i Norge som produserer sink. Men hvordan innkvarterer man over 700 arbeidsfolk i en liten by som har begrenset med plass i utgangspunktet?

  Read more
 • Where no one would believe

  Deep in one of our most beautiful fjords lies one of the country's most exciting industrial projects. Green Zinc Odda 4.0 is the only factory in Norway that produces zinc. But how do you accommodate over 700 workers in a small town that has limited space in the first place?

  Read more
 • Gode medarbeidere, bedre inneklima.

  Med dedikerte og fagutdannede medarbeidere, kombinert med velprøvde og standardiserte renholdstjenester, har vi et dyktig team som rengjør over ni millioner kvadratmeter. Med kontorer helt fra Bodø til Kristiansand, ønsker vi stadig å forenkle det kompliserte – men det klarer vi ikke uten dedikerte medarbeidere.

  Read more
 • Gode medarbeidere, bedre inneklima.

  Med dedikerte og fagutdannede medarbeidere, kombinert med velprøvde og standardiserte renholdstjenester, har vi et dyktig team som rengjør over ni millioner kvadratmeter. Med kontorer helt fra Bodø til Kristiansand, ønsker vi stadig å forenkle det kompliserte – men det klarer vi ikke uten dedikerte medarbeidere.

  Read more