4Service Offshore

På rekordtid har 4Service bygd seg opp til å bli en ledende aktør innen offshoreforpleining, og vi leverer forpleiningstjenester til noen av de største olje-, gass- og riggselskapene både på norsk kontinentalsokkel og i flere andre land. Med vår brede erfaring fra drift av produksjonsplattformer, floteller og borerigger på norsk- og dansk kontinentalsokkel, så har vi tilegnet oss kunnskap og kompetanse fra noen av de største operatør- og riggselskaper i Nordsjøen. Denne kunnskapen ligger til grunn for utviklingen av våre banebrytende driftskonsepter og vårt nyskapende HMS- og kvalitetssystem.

Etter mange års arbeid i et internasjonalt konsern, har vi også utstrakt erfaring med globalt samarbeid innen offshorevirksomheten. Vi har beholdt store deler av vårt globale nettverk, og drar nå nytte av internasjonal inspirasjon og nye internasjonale trender. Kombinert med vår lange erfaring her i Norge, hvor lokalt regelverk og kulturelle særegenheter blir godt ivaretatt, har vi alt som skal til for å sikre en forpleiningsdrift som fullt ut tilfredsstiller oppdragsgiver, gjester, ansatte og myndigheters krav og forventninger.

Tjenester

I 4Service har vi stort fokus på flerfaglighet, altså opplæring av medarbeidere slik at de behersker flere arbeidsoppgaver. I tillegg til å levere mat- og renholdstjenester av høy kvalitet, så leverer vi også et stort utvalg av tilleggstjenester både i og utenfor boligkvarteret. Tilleggstjenestene varierer fra kunde til kunde, men felles for alle våre kunder er at tilleggstjenestene øker år for år både i omfang og kompleksitet.

Det er stor bredde i tjenesteomfanget vi leverer:

 • Personalrestaurant
 • Renholds- og vaskeritjenester
 • Kiosk
 • Velferdskoordinator
 • Beredskapsoppgaver
 • Helicopter Landing Officer (HLO) og Helideck Assistant (HDA)
 • Vikartjenester

Kantinetilbud

Våre gjester tilbringer lange perioder offshore og oppholdet kan bli ensformig hvis ikke hverdagen krydres med god mat og god service. Måltidene skal være dagens høydepunkt og rammen rundt skal være med på å skape trivsel. Med vårt kantinetilbud skal kunder og gjester få et bredt spekter varme og kalde retter basert på sunne, smakfulle og næringsrike alternativer - fra morgen til kveld.

Vi er opptatt av å servere sunne og næringsrike retter både for våre norske og internasjonale gjester. Vi tilbyr derfor et variert kosthold basert på norsk husmannskost supplert med mer trendy og internasjonale retter og våre menyer er et resultat av et tett samarbeid mellom våre kokker, produktutvalg og ernæringsfysiolog. Vi arrangerer også temadager hvor menyen består av eksotiske og spennende retter fra alle verdenshjørner.

Renholds- og vaskeritjenester

Med vårt renholds- og vaskerikonsept offshore, sikrer vi en innovativ og pålitelig leveranse, der opplæring, miljø, ergonomi og riktig utstyr er satt i system.

4Service sikrer at kvaliteten på renholds- og vaskeritjenesten holdes på et høyt nivå gjennom god opplæring og ledelse, godt utstyr og maskinpark, samt miljøriktige kvalitetsprodukter fra Ecolab. Vi legger opp til en betydelig bruk av maskinelt renhold både for å redusere kostnader for kunden samt redusere faren for belastningsskader hos renholdspersonalet.

Andre tjenester

Vårt fokus på flerfaglighet betyr at vi sikrer opplæring av medarbeidere slik at de behersker flere arbeidsoppgaver offshore. Dette gjør oss kompetente til å levere et stort utvalg av viktige tilleggstjenester både i og utenfor boligkvarteret som:

 • Helicopter Landing Officer (HLO) og Helideck Assistant (HDA)
  Gjennom HLO og HDA kan vi lede den daglige driften av et helikopterdekk og holde plattformsjef informert om status relatert til helikopterdekket, nødvendig utstyr og inneha kunnskap om hvordan man skal takle ulike vanskeligheter og nødsituasjoner.
 • Velferdskoordinator med ansvar for trivsel blant gjestene med aktiviteter som blant annet spinning, film- og bingokvelder etc.
 • Kiosk for magasiner, aviser, snacks og søtsaker
 • Beredskapsoppgaver som livbåtfører, førstehjelper og søkelag
 • Vikartjenester (forpleiningsleder, kokk, renholder)

Med vår brede erfaring fra drift av produksjonsplattformer, floteller og borerigger på norsk- og dansk kontinentalsokkel har vi tilegnet oss kunnskap og kompetanse fra noen av de største operatør- og riggselskaper i Nordsjøen. Denne kunnskapen ligger til grunn for våre banebrytende driftskonsepter og nyskapende HMS- og kvalitetssystem.

Kontakt oss