Kontakt oss

For generelle henvendelser, kontakt vårt sentralbord på tlf. 02517.

Food & Facilities

Eliin Gulsrud Kittelsen

Driftsdirektør FS & Kommersiell virksomhet

Joakim Korell

Direktør Personalrestauranter

Jon Forkerudseter

Direktør Forretningsutvikling Food & Facilites

Margita Stopkova

Ansvarlig Eir Mat og Drikke

Richard Duursema

Leder Catering

Gisle Pettersen

Regionssjef Vest

Odny Aarhaug

Regionsdirektør Midt/Nord-Norge

Silje Fredrikke Sundt

Leder Utvikling og Konsept INC.

Victoria Haugland

Leder kommersiell virksomhet

Annica Andersson

Leder Etablering og Drift Tribe

Milo Stanisic Waagaard

Direktør Salg & Retention

Cleaning & Maintenance

Cato Malnes

Salgsdirektør Eir Renhold

Robert Krogstad

Driftsdirektør Eir Renhold

Jean Morille

Konseptsjef Eir Service

Keba Fehratovic

Konseptsjef Eir Vedlikehold

Accommodation

Inge Kolstad

Direktør Camps

Per Henning Tjelta

Direktør Offshore

Thomas Brekke

Prosjektdirektør

Administrasjon og fellesfunksjoner

Lars Petter Nilsen

Innkjøpsdirektør

Christoffer Stenvik

Markedssjef

Tone Hartviksen

ESG-ansvarlig

Marianne Siewert Øren

Fagansvarlig Facility Service

Konsernledelse

Marius Pedersen

CMO

Finn Rune Kristiansen

CFO

Patrick Malnes

Divisjonsdirektør Cleaning & Maintenance

Stian Stenlund

Divisjonsdirektør Accommodation

Trine Holmen-Løkken

Divisjonsdirektør Food & Facility

Fakturainformasjon

Skal du fakturere eller har spørsmål rundt fakturering til et av selskapene i 4Service Gruppen?

Leverandørhenvendelser

faktura@4service.no

Kundehenvendelser

billing@4service.no

Telefon

920 37 631

Faktura pr. post:

Selskapsnavn
Adresse Postnr/Sted

Selskapsnavn Org. nr.
4Service AS 997 649 117 997649117@semine.net
4Service Eir Camp AS 914 902 940 914902940@semine.net
4Service Gruppen AS 897 392 232 897392232@semine.net
4Service Holding AS 916 271 344 916271344@semine.net
4Service Facility AS 990 035 946 990035946@semine.net
4Service Landanlegg AS 996 164 748 996164748@semine.net
4Service Offshore AS 994 835 904 994835904@semine.net
4Service Offshore Hotels AS 916 776 306 916776306@semine.net
4Service Eir Renhold AS 917 719 993 917719993@semine.net
4Service Catering AS 822 062 482 822062482@semine.net

Våre kontor

Oslo hovedkontor

4Service AS

Besøksadresse:
Brynsalléen 4
0667 Oslo

Postadresse:
Postboks 6489 Etterstad
0606 Oslo

Stavanger

4Service AS
Haugåsstubben 7
4016 Stavanger

Trondheim

4Service AS
Otto Nielsens veg 12
7052 Trondheim

Bergen

4Service AS
Edvard Griegs vei 1
5059 Bergen