Bærekraft i 4Service

Det holder ikke med ord. Bak de store, flotte fasadene er det liv og røre. Tusenvis av mennesker benytter arbeidsplassene sine hver dag, og 4000 mennesker i 4Service sørger for at det blir godt å gå på jobb, hver dag. Det er ikke tilfeldig at bærekraft er prioritert i 4Service. Det nyter nemlig både miljøet, ansatte og gjester godt av. Forskjellen merkes når holdninger om- settes til handlinger. Til bærekraftige hverdagshandlinger.

Mat

Hver eneste dag serverer vi tusenvis av måltider gjennom våre personalrestauranter, kommersielle restauranter, catering og overnattingssteder. Mat er vårt fag og den skal begeistre gjestene, ha et overordnet fokus på helse og bestå av klimavennlige råvarer. Vi kjøper ikke inn mer mat enn det vi trenger, og våre kokker har utvidet kunnskap om hvordan vi sammen forhindrer matsvinn.

70 % av innkjøpte råvarer er plantebasert
Vi benytter kun norsk fisk og sjømat i våre personalrestauranter
Norske råvarer i sesong gir best smak og lavest klimaavtrykk

Miljø

4Service skal vi ha minst mulig påvirkning på miljøet. Derfor leter vi hele tiden etter tiltak for å redusere vårt fotavtrykk. Gjennom et bredt spekter av tjenester er vi til stede over store deler av landet. Dermed får også små justeringer i innkjøp, forbruk, produksjon og aktiviteter stor påvirkning når det blir fast praksis for alle som jobber i selskapet.

Vi skal bli klimanøytrale innen 2030
I 2022 plantet vi nærmere 5000 kvm skog gjennom Trefadder
100 % av utdatert IT-utstyr ble i 2022 levert inn til resirkulering/gjenbruk.
Vi har bidratt til utvikling av nedbrytbare «blåsokker»
50 % av renholdet vårt er nå kjemikaliefritt

Mennesker

I 4Service jobber det over 5000 mennesker som samlet utgjør vår største ressurs og suksessfaktor. Helt siden starten har vi vært opptatt av å gi mennesker nye muligheter i arbeidslivet. Det har fått direkte påvirkning på hvordan vi rekrutterer, utvikler medarbeidere, legger til rette for videreutdanning og hvordan vi sammen har skapt nye arbeidsplasser.

Artikkel: Møller Medvind

Hvert år ansetter vi opp mot 100 personer gjennom samarbeid med NAV og ulike tiltaksarrangører.
Rundt 200 av våre ansatte deltar årlig på kursene «Yrkesrettet norskkurs»; med Briga AS og Kompetanse Norge.

FNs bærekraftsmål

4Service har forpliktet seg til Parisavtalen og satt tydelige mål for reduksjon av utslipp innenfor alle våre virksomhetsområder. Vi benytter FNs bærekraftsmål som rammeverk, og har valgt å fokusere på følgende fem hovedmål:

Governance

I 4Service er hele vår vekst og identitet bygget på det å tenke nytt og utfordre det etablerte. Samtidig er det viktig med tydelige rammer der det er nødvendig, og vi legger stolthet i å ligge i forkant av lover og reguleringer.

Vi leverer årlig en ESG-rapport, basert på rammene til Global Reporting Initiative (GRI). Rapporten utarbeides og revideres av konsulentselskapet MJ Hudson. Les den HER.

Lenge før innføringen av åpenhetsloven i 2022 hadde vi godt etablerte rutiner for aktsomhets- og risikovurdering av vår verdikjede. På konsernnivå er vi sertifisert i henhold til følgende standarder:

  • ISO9001 – Kvalitetsstyring
  • ISO14001 – Miljøledelse
  • ISO 45001 - Arbeidsmiljø

Kontakt oss