4Service kjøper Kraft Drift AS

4Service fortsetter veksten, kjøper anerkjent renhold- og kantineselskap

4Service har inngått avtale om kjøp av Kraft Drift AS (“Kraft”). Gjennom oppkjøpet styrker 4Service tilstedeværelsen og tilbudet innen renhold og kantine, og forsterker den lønnsomme veksten

Kraft er et anerkjent renholds- og kantineselskap, med markedsmessig tyngdepunkt på Østlandet. Selskapet har bygget opp en bred og stabil kundeportefølje innen både renhold og kantine. Kraft har over 70 ansatte.
Nøkkelpersoner og samtlige ansatte i Kraft blir med over i 4Service.