Bærekraft i 4Service

4Service arbeider etter ISO 14001-standarden

Med 3.000 høyt motiverte ansatte, fordelt utover hele landet, har vi som konsern et stort ansvar for både samfunnet rundt oss og miljøet vi henter våre råvarer fra. Helt fra oppstarten i 2010 har vi hatt et uttalt mål om å hjelpe mennesker inn i arbeidslivet, samtidig som vår drift i alle ledd søker å minimere vårt miljømessige fotavtrykk. Sammen med våre oppdragsgivere går vi foran i bransjen for å skape nye muligheter for mennesker, og forbedrede løsninger for miljøet.


Forretningsdrift

Hver eneste dag serverer våre 3.000 medarbeidere over 40.000 måltider og sørger for renhold av 5 millioner kvm. Våre leveranser fordeler seg på 120 personalrestauranter, 39 camps og 12 offshoreinstallasjoner. I sum betyr dette at selv små forbedringer i daglig drift får store og positive følger for miljøet. En av de viktigste miljøutfordringene i vår bransje er plastavfall. Sammen med våre oppdragsgivere og medarbeidere har vi derfor satt oss et ambisiøst mål om å være 100% plastfrie innen fem år (2025). Konkret betyr dette at alt av plastutstyr og emballasje som brukes på våre mange lokasjoner, skal kunne gjenbrukes eller resirkuleres. Hvert år frem til 2025 vil vi åpent dele status, fremskritt og nye ideer for hvordan vi kan kutte ut plast fra blant annet emballering.


Maten vi serverer

I 4Service har vi et lidenskapelig forhold til mat. Vi er opptatt av skreddersøm og tilbyr ulike konsepter tilpasset hver eneste av våre oppdragsgivere. Felles for alle våre matkonsepter er målet om å skape en større ramme rundt måltidet. Våre kokker setter sammen menyer basert på sesongens kortreiste råvarer, hvor smak og god helse alltid skal gå hånd i hånd. Uansett om man skal spise lunsj med sine kolleger, bespise en større samling av mennesker eller kun ha litt påfyll av energi tilbyr vi noen av bransjens beste løsninger. Maten leveres gjennom våre personalrestauranter, camps og offshore, samt våre egne restauranter og gjennom våre cateringtjenester


Sosialt engasjement

Helt fra etableringen av 4Service har vi hatt et klart mål om å hjelpe mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet. En stor del av våre ansettelser går derfor via arbeidsrettede tiltak eller sosiale entreprenører. Ved å gi motiverte mennesker en mulighet, kombinert med opplæring, tillit og ansvar har dette vært en stor suksess som vi skal bygge videre på i årene som kommer.

 

Sosiale tiltak i 4Service


YTE

YTE kaller seg for eiendomsbransjens sosiale arkitekt, og jobber aktivt for å redusere samfunnets utenforskap. 4Service er blant medstifterne i YTE og vil sammen med andre aktører i eiendomsbransjen bidra til å få stadig flere mennesker i jobb. Yte har samlet nødvendig kompetanse rundt sosial bærekraft, sosial innovasjon, samt et stort nettverk av entreprenører og sosiale foretak. Les mer om arbeidet til Yte her.


Kompetanseheving

I 4Service vet vi at vår suksess er våre mennesker. Motiverte ansatte kommer som en følge av personlig utvikling og økt kompetanse. Derfor har vi laget 4Service Academy; et modulbasert kompetansebibliotek, bestående av alt fra grunnleggende norskopplæring på arbeidsplassen til lærlingeløp mot fagbrev og lederutdanning. Noen av kursene holdes via vår e-læringsplattform Didac, mens andre kurs krever fysisk oppmøte og arrangeres i samarbeid med eksterne aktører.


Bærekraftig rekruttering

30% av våre rekrutteringer skal gå via alternative og bærekraftige kanaler. Dette målet når vi ved systematisk arbeid i nært samarbeid med NAV, sosiale entreprenører og andre offentlige instanser. I tillegg gir vi våre ledere kompetanse og motivasjon for at de kan støtte ansatte med en sammensatt bakgrunn. I tillegg jobber vi aktivt med å påvirke andre aktører i eiendomsbransjen som kan gi innpass og jobbmuligheter til de som sjelden når opp via de ordinære rekrutteringskanalene.