Rosenberg Verft

Vi erfarer at Eir Renhold tar kundens krav og forventninger på høyeste alvor og at alle henvendelser blir håndtert umiddelbart, og at avvik bli korrigert uten diskusjoner. Samarbeidet er preget av en ekte serviceinnstilling, og kommunikasjonen oss imellom er den beste. Kvaliteten på arbeidet som utføres er god og i henhold til avtalt standard.

Rolf Norås Pettersen
Vice President HR