2023-10-24

4Service inntar Tjuvholmen med et helt nytt flaggskipkonsept!

Nylig ble det klart at det var 4Service som stakk av med den prestigetunge kontrakten på Tjuvholmen Alle 1-5 for oppdragsgiver Canica Eiendom. 4Service vant på bakgrunn av totalkonsept, relevante kundereferanser og en foreslått meny av tjenester helt i markedets tetsjikt.

Canica Eiendom er et nytt og spennende bekjentskap for 4Service, og er en gårdeier med et langsiktig perspektiv som tar kvalitet og service på høyeste alvor. Teamet fra 4Service ble ledet av Jon Forkerudseter, Direktør Forretningsutvikling, og næringsmegleren på oppdraget var Akershus Eiendom:

- Valget falt på 4Service som vår totalleverandør med bakgrunn i deres historikk på konsepter og leveranser. Tjuvholmen Alle 1-5 fortjener et premium servicekonsept ulikt noe markedet har sett tidligere. Det er vi sikre på at bygget, brukerne og besøkende nå vil få, og gleder oss stort til å ønske velkommen, sier Trond Aslaksen, partner i Akershus Eiendom.

Tjuvholmen Alle 1-5 består av 15.000 kvadratmeter med kontorer og felles fasiliteter og innehar en av hovedstadens mest eksklusive beliggenheter. Kontrakten har en varighet på 3 år, og starter opp 01.04.2024. Til sammen vil 8 medarbeidere fra ulike deler av 4Service snart få en av Tjuvholmens inngangseiendommer som sin faste arbeidsplass.

Eksklusive løsninger


Forkerudseter kan fortelle at både gjester til eiendommen og de som har sin arbeidsplass der, kan se frem til en rekke opplevelser av svært høy kvalitet:

- Med en adresse som dette, og en gårdeier som Canica Eiendom, skjønte vi fort at vi måtte trykke på alle de knappene som vi har. Derfor vil dette bli et nytt flaggskip for oss, med det nye konseptet, Seafront, som syr det hele sammen. Her skal vi samle alle våre tjenester av absolutt høyest kvalitet, men også skape helt nye opplevelser innenfor både mat og drift.

Blant tjenestene som allerede er bekreftet finner vi et hypermoderne kjøkken fra Spanske Marrone, gjesteopptredener med kjente kokker, samt en unik kaffe og juicebar med markeds mest moderne kaffebryggutstyr fra Poursteady og Modbar. I sum skal dette bidra til at Tjuvholmen Alle 1-5 får markedets desidert beste personalrestaurant i forhold til utforming, matkvalitet og videreutvikling.

- Målet er at alle som kommer inn dørene på Tjuvholmen Alle 1-5 skal få den eksklusive hotellfølelsen, samtidig som våre medarbeidere skal sørge for at det ikke oppleves hverken stivt eller automatisert. Dette skal være et sted du ønsker å jobbe og komme på besøk til. Sammen med Canica Eiendom skal vi flytte grensene og skape en ny standard for et næringsbygg av denne typen!

Kontinuerlig innovasjon


I konkurranse om den ettertraktede kontrakten ble det også lagt vekt på viljen og evnen til å skape nye tjenester og opplevelser for leietakerne. På dette punktet er Forkerudseter sikker på at 4Service skåret høyt:

- Alle som kjenner 4Service vet at vi hele tiden leter etter nye måter å løse utfordringer på. Derfor er vi glade for at gårdeier også ønsker utvikling i tjenestetilbudet. Det gjør det mer spennende å gå på jobb for oss, og ikke minst bidrar det til at leietakernes arbeidsdag tilføres både energi og forhåpentligvis mange positive opplevelser over tid.

Gjennom blant annet en innovasjonsplattform for mat og drikke vil det legges til rette for hyppige leverandørbesøk til Tjuvholmen. Ved å sammen kunne observere og møte brukerne av tjenestene, vil det bli enklere å gjøre justeringer, eller tilby helt nye tjenester og unike aktiviteter for både leietakere og gjester.

Flere aktualiteter

 • Skal bidra til å rekruttere barn og unge til idretten

  4Service har i mange år jobbet aktivt for å hjelpe de som har falt utenfor inn i arbeidslivet. Idretten er en viktig og tidlig arena for å sikre at barn og unge opplever mestring, samhold og utvikling. Derfor inngår 4Service nå en avtale med Norges Ishockeyforbund (NIHF) og skal bidra med midler øremerket rekruttering inn til sporten.

  Les mer
 • Shall contribute to recruiting children and young people to the sport

  4Service has for many years worked actively to help those who have fallen outside the workforce. Sport is an important and early arena for ensuring that children and young people experience mastery, togetherness and development. Therefore, 4Service is now entering into an agreement with the Norwegian Ice Hockey Federation (NIHF) and will contribute funds earmarked for recruitment into the sport.

  Les mer
 • Der ingen skulle tro

  Langt inne i en av våre vakreste fjorder ligger et av landets mest spennende industriprosjekter. Green Zinc Odda 4.0 er det eneste smelteverket i Norge som produserer sink. Men hvordan innkvarterer man over 700 arbeidsfolk i en liten by som har begrenset med plass i utgangspunktet?

  Les mer
 • Where no one would believe

  Deep in one of our most beautiful fjords lies one of the country's most exciting industrial projects. Green Zinc Odda 4.0 is the only factory in Norway that produces zinc. But how do you accommodate over 700 workers in a small town that has limited space in the first place?

  Les mer