4Service styrker sin posisjon på Vestlandet - kjøper Søtt+Salt

4Service har inngått avtale om kjøp av Søtt+Salt AS.

Gjennom oppkjøpet styrker 4Service vår markedsposisjon på Vestlandet - hvor Søtt+Salt har et sterkt merkenavn og er en kvalitetsleverandør både innen catering og personalrestauranter.

4Service har på 9 år tatt posisjonen som en ledende aktøren innen Facility Service. Nå styrker vi grunnlaget for videre vekst. For 4Service vil oppkjøpet tilføre viktig kompetanse og styrket kundekontakt – i tillegg til at vi styrker vår markedsposisjon og produktbredde. 4Service sin strategi er å ha et bredt tilbud til våre kunder. Kundene er forskjellige og vi må kunne møte deres behov og forventninger. Ved å styrke oss med Søtt+Salt, får vi et tjeneste- og produktspekter med fleksibilitet som muliggjør mer ”skreddersøm” og tilpasning til de enkelte huseieres og leietageres behov.”, sier konsernsjef Tor Rønhovde i 4Service.

Søtt+Salt er et anerkjent catering- og kantineselskap, med markedsmessig tyngdepunkt i Bergen. Selskapet har bygget opp en stabil kundeportefølje innen både catering, kantine og produksjonskjøkken. Søtt+Salt har over 70 ansatte. Selskapet vil i 2019 tilføre en samlet omsetning på rundt 56 millioner kroner. Nøkkelpersoner og samtlige ansatte i Søtt+Salt blir med over i 4Service, og vi vil beholde merkenavnet Søtt+Salt.
Oppkjøpet av Søtt+Salt er gjennomført med umiddelbar virkning.

For ytterligere informasjon:
Tor Rønhovde, konsernsjef 4Service, mobil: +47 916 06 204