Hæhre - E39 Mandal Øst - Mandal by

4Service har vært en god støttespiller for Hæhre, og er viktig i forhold til å klare å holde anleggsarbeidene gående, spesielt under de forholdene vi har med Covid-19.

Utfordring:

Hæhre Entreprenør hadde i forbindelse med sitt prosjekt, behov for rigger til kontorer, overnatting og kantine i tillegg til drift av 264 sengeplasser og 300 personer i kantinen.

Tjenester vi leverer

 • Kantine
 • Renhold
 • Klargjøring av rom
 • Resepsjon
 • Driftssjef

Hva sier kunden?

Vi i Hæhre Entreprenør anser oss som gode til å håndtere maskiner og utstyr og har full fokus på å utføre vårt arbeide etter beste evne slik vår kunde Nye Veier forventer. For å kunne gjøre dette har vi et stort behov for ulike tjenester, som kantine- og brakkedrift.

Til å ta seg av disse tjenestene har vi engasjert 4Service og de leverer kantinetjeneste til 300 personer og drifter i tillegg 264 sengeplasser for oss. De står på pinne for oss med matservering til nærmest alle døgnets tider. I tillegg til den ordinære driften utfører de også tilleggsytelser i forhold til håndtering av Covid-19 utfordringene. Dette være seg én-til-én-servering både i kantine og utskutte rigger, desinfeksjon av maskiner og rigger, og håndtering av personell som er satt i karantene i påvente av testresultat.

4Service har vært en god støttespiller for Hæhre, og er viktig i forhold til å klare å holde anleggsarbeidene gående, spesielt under de forholdene vi har med Covid-19.

Det har vært godt å ha 4Service i ryggen og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid ut prosjektet – og gjerne videre i neste prosjekt.

Odd Rune Osmundsen - Prosjektleder Hæhre Entreprenør

Flere referanser

 • Harbitz Torg

  Vi er meget fornøyd med tjenestene vi har på Harbitz Torg.

  Les mer
 • Eufemia

  4Service - en samarbeidspartner som skaper begeistring!

  Les mer
 • Mustad Eiendom

  Lilleakerveien 2 er første steg i utviklingen av den nye "Lilleakerbyen" og 4Service er vår foretrukne samarbeidspartner.

  Les mer
 • Diagonale

  Personalrestaurant, resepsjonstjeneste, renhold - og restaurant Salome. 4Service leverer høy standard i stil med vårt nye prestisjebygg i Bjørvika.

  Les mer