2019-06-12

4Service fortsetter veksten - kjøper bRest

4Service har inngått avtale om kjøp av bRest AS ("bRest"). Gjennom oppkjøpet styrker 4Service tilstedeværelsen og tilbudet innen premiumsegmentet til kantine.

Gjennom oppkjøpet styrker 4Service tilstedeværelsen og tilbudet innen premiumsegmentet til kantine.

”4Service har på 9 år tatt posisjonen som en ledende aktør innen Facility Service. Nå styrker vi grunnlaget for videre vekst. For 4Service vil kjøpet av bRest tilføre viktig kompetanse og markedskunnskap – i tillegg til at vi styrker vår markedsposisjon og produktbredde. 4Service sin strategi er å ha et bredt tilbud til våre kunder. Kundene er forskjellige, og vi må kunne møte deres behov og forventninger. Ved å styrke oss med bRest, får vi med oss en solid aktør som over tid har levert høykvalitets serveringstjenester til bedriftsmarkedet. Dette muliggjør enda mer «skreddersøm» og tilpasning til de enkelte huseieres og leietageres behov.”, sier konsernsjef Tor Rønhovde i 4Service.

bRest er et velrennomert kantineselskap med leveranser i Stor-Oslo. Selskapet har på kort tid utfordret bransjen og blitt et varemerke for premiumsegmentet. bRest har en stabil kundeportefølje med høy kundetilfredshet. Selskapet har 90 ansatte, og vil i 2019 tilføre en samlet omsetning på rundt 100 millioner kroner. Nøkkelpersoner og samtlige ansatte i bRest blir med videre, og dagens eiere i bRest går inn på eiersiden i 4Service.

Transaksjonen forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet.

For ytterligere informasjon:

Tor Rønhovde, konsernsjef 4Service, mobil: +47 916 06 204

Flere aktualiteter

 • 4Service styrker sin posisjon på Vestlandet - kjøper Søtt+Salt

  4Service har inngått avtale om kjøp av Søtt+Salt. Gjennom oppkjøpet styrker 4Service sin tilstedeværelse og tilbud på Vestlandet.

  Les mer
 • 4Service Camps - Prosjekt "Bedre hverdagsmat"

  I våre camps er maten dagens høydepunkt for gjestene.

  Les mer
 • 4Service kjøper Kraft Drift AS

  4Service har inngått avtale om kjøp av Kraft Drift AS. Gjennom oppkjøpet styrker 4Service tilstedeværelsen og tilbudet innen renhold og kantine, og forsterker den lønnsomme veksten.

  Les mer
 • 4Service er sponsor for Oslo Future Living festivalen i Oslo

  Oslo Future Living – en festival om bærekraftige, smarte og fremtidsrettede byer.

  Les mer