Eir Renhold + Trefadder = klimanøytral

Eir Renhold bidrar til et bedre miljø gjennom å redusere miljøavtrykk og karbonnøytralisere utslipp gjennom Trefadder.

Så langt er det plantet over 65 000 trær i Norges første kommersielle klimaskoger, og over tid vil disse binde tusenvis av tonn CO2.

Et voksende bidrag til en bedre fremtid.Eir Renhold Klimanøytral virksomhet via Trefadder.