2022-12-01

Fra arbeidstrening til lønnet arbeid

Med rundt 5000 ansatte i 4Service og en virksomhet i sterk vekst, er det ingen tvil om at mennesker er vår absolutt viktigste ressurs og største styrke. Det sosiale aspektet av ESG står sentralt, og for oss handler det om å benytte de arenaene og mulighetene vi som selskap har, til å sysselsette, gi rom for utvikling og skape nye arbeidsplasser.

For oss, er samarbeid et viktig virkemiddel for å få til dette. Lokale samarbeid.

På en øy i Vestland fylke, finner vi et av landets største offshoreverft, nemlig Stord Verft. I 2017 ble det satt opp en såkalt camp av 4Service, som huser arbeiderne på verftet. På denne campen jobber det rundt 150 mennesker, som hver dag serverer imponerende 3.700 måltider, i tillegg til lunsjpakker og kveldsmat. I løpet av ett år er det 350.000 overnattingsdøgn på campen.

På samme øy, ligger NAV Vestland sitt Stord-kontor. Våren 2022 kommer det en henvendelse til Liv Gunn Vårdal-Møll og Veronica Ivanov, veiledere i NAV Stord. Det er et stort bemanningsbehov ved Camp Stord!

‒ Samarbeidet med 4Service går langt tilbake i tid. Vi har blant annet vært på hospitering på campen, og fått førstehåndserfaring fra arbeidet det søkes kandidater til. Dette gjør oss mer treffsikre når vi finner arbeidskraft til campen. Dette var en erfaring vi ønsket å bygge videre på, forklarer Liv Gunn.

Liv Gunn og Veronica troppet opp på Camp Stord en vårdag da solen så vidt hadde begynt å varme opp igjen bakken. De hadde gode samtaler med flere ansatte i 4Service om hvilke behov som måtte dekkes hos arbeidsgiver og hvilke kandidater NAV skulle se etter.

‒ Etter hospiteringen kunne vi håndplukke personer vi mente passet stillingene og arbeidsplassen. Målet vårt er at kandidatene skal få den kompetansen de søker og ønsker. Derfor var det veldig gledelig at vi fant hele seks kandidater som vi presenterte til 4Service. Og alle sammen ble med i det nye arbeidstreningsprogrammet, sier Veronica med et smil.

Alle de seks kandidatene stod utenfor arbeidsmarkedet. Fellesnevneren, var at samtlige ønsket å jobbe igjen. Høsten 2022 kom, og det var klart for at seks spente mennesker kunne møte opp på sin første arbeidsdag i 4Service. Målet var fire ukers arbeidstrening, og et håp om lønnet arbeid på sikt.

Viktig mentorordning

‒ Alle kandidatene ble godt tatt imot av 4Service og fikk omvisning av arbeidsplassen. Alle ble tildelt hver sin mentor som personlig skulle følge dem gjennom hele prosessen. Å ha en mentor er trygt for kandidatene, for de er tilgjengelig til enhver tid og sørger for at hver og én får tett og god oppfølging underveis, sier Liv Gunn.

Arbeidstrening og et mentorprogram krever i de fleste tilfeller store ressurser fra arbeidsgiver. Likevel, har det ikke vært tvil hos Martin Nysæter, driftsleder på Camp Stord, om at dette tiltaket skulle gjennomføres. Alle mentorene ble valgt med omhu av 4Service, og de har vært den største bidragsyteren til at arbeidstreningen har gått såpass på skinner.

‒ Mentorene har vært kjempeflinke til å følge opp kandidatene underveis. Én av mentorene er faktisk ansatt via NAV tidligere. Vi ser at mentorordningen har vært veldig viktig for kandidatene hele tiden får tilpasset oppfølging for at de skal trives her. NAV og Arbeidslivssenteret ved NAV Vestland hadde møter med alle mentorene og arbeidsgiver i forkant av arbeidstreningen. Dette var kjempeviktig for å skape forståelse for sine roller og hvor viktig den personlige oppfølgingen var, hevder Martin.

Det er ingen tvil om at arbeidspraksisen er en stresstest. Det er fullt trykk fra dag én, men alle mestrer det utrolig godt.

Martin Nysæter Driftsleder på Camp Stord

‒ Det er ingen tvil om at arbeidspraksisen er en stresstest. Det er fullt trykk fra dag én, men alle mestrer det utrolig godt. Vi har faktisk flyttet litt rundt på kandidatene, der vi ser at de passer bedre på andre områder enn der de først startet. Løsningen skal være fleksibel både for oss og dem.

‒ 4Service er flinke til å samarbeide på tvers av sine avdelinger, og på å finne arbeidsplasser til kandidatene. Ikke nok med at de har et bemanningsbehov, er de også fleksible med å finne løsninger som er varige på sikt for alle parter. Vi kjenner oss veldig trygge på denne løsningen, skyter Veronica inn.

‒ Ja, vi har snakket med kandidatene, mentorene og arbeidsgiver hver uke, og sørget for at kandidatene blir ivaretatt og at de også viser progresjon i arbeidet sitt. Tilbakemeldingene er at de stortrives. De er fornøyde med oppgaver og tilpasser seg godt den store endringen dette har vært for dem alle sammen. De føler seg godt ivaretatt, istemmer Liv Gunn, og fortsetter:

‒ Det smarte med denne løsningen, er at vi legger opp et opplæringsløp som knytter seg til fagbrev. Det vil si at alle kandidatene skal ha muligheten til å ta fagbrevet dersom de ønsker det. Dette gir dem et verdifullt fotfeste i bransjen.

Flere i lønnet arbeid

Selv om samarbeid er et essensielt første skritt, er det minst like viktig at arbeidstakere som kommer inn i 4Service via andre arenaer vil ta de neste stegene på egne bein. Målet er at arbeidstakerne skal klare seg uten NAV på sikt.

‒ Det er avgjørende at arbeidstreningen ikke går over lang tid. Dersom det er behov for det, vil noen over på lønnet arbeid med midlertidig lønnstilskudd fra NAV. Det som vi nå ser, etter at de fire ukene er over, er at flere av kandidatene har fått arbeidskontrakt med faste vakter. Vi har også presentert nye kandidater parallelt, som også har fått arbeidskontrakt. Noen er tilkallingsvikarer og andre er i faste vakter, forklarer Liv Gunn.

‒ Nå som vi er over i en ny fase i dette løpet, synes vi at samarbeidet med 4Service har vært smertefritt. De er nytenkende og inkluderende, og det er tydelig at de ønsker å ta et ansvar, sier Veronica, før hun avslutter med et smil:

‒ Når det nå stabiliserer seg etter arbeidstreningen, har vi faktisk noen nye, aktuelle kandidater som jeg tror kan passe godt inn på Camp Stord på sikt.

Camp Stord

Har du spørsmål? Kontakt Martin Nysæter, driftsleder på Camp Stord:

Flere aktualiteter

 • Tar Møller Medvind-metoden inn i servicebransjen

  I Møller Medvind Arena står bærekraft sentralt – ikke minst når det gjelder det menneskelige aspektet. 4Service skal drifte kantine- og servicetilbudet i inkluderingsarenaen, og for første gang tar de i bruk Medvind-metoden som innebærer at medarbeiderne tilbys fulle, faste stillinger.

  Les mer
 • Reisebrev 2 - Bodø

  Vi i 4Service har kolleger og spennende prosjekter over store deler av landet. Så langt i 2022 har våre team vunnet en rekke nye kontrakter og vi vil i tiden fremover presentere et utvalg av disse via tradisjonelle reisebrev. Andre stopp blir kulturhovedstaden i 2024, nemlig Bodø.

  Les mer
 • Et partnerskap som satser på lokalsamfunnet

  Gastro Catering – en del av 4Service – og Vålerenga Ishockey har signert en ny avtale for sitt partnerskapsarbeid, og fortsetter derfor samarbeidet for to nye år. Siden oppstart, har Vålerenga Ishockey stadig jobbet for å ta et større samfunnsansvar og satset stort på det sportslige i Oslo Øst. Klubben satser sterkt på lokalsamfunnet der menneskene står i sentrum.

  Les mer
 • Middelalder, trikkestopp og roboten Bella

  Vi i 4Service har kolleger og spennende prosjekter over store deler av landet. Så langt i 2022 har våre team vunnet en rekke nye kontrakter og vi vil i tiden fremover presentere et utvalg av disse via tradisjonelle reisebrev. Første stopp blir landets tredje mest folkerike kommune, nemlig Trondheim.

  Les mer