2024-01-15

4Service skal bidra til nytt nabolag på Skøyen

Om ett år åpner dørene til den totalrenoverte trikkestallen, Jernstøperiet, i Karenslyst allé 10. Det historiske og særegne bygget skal driftes av 4Service gjennom coworkingskonsept Inc. I den lille gaten vil Fram Eiendom ha totalt fire kontorbygg som vil fungere som et samlet fellesskap, med servicetjenester fra 4Service som går på tvers av eiendommene

Fram Eiendom har gjennom flere tiår bidratt med å gjøre Skøyen til en levende bydel i Oslo. Karenslyst allé 10, som fra gammelt av het Jernstøperiet, er en av de virkelige juvelene på Skøyen. Nå ser Kenneth Bye, daglig leder i Fram Eiendom, frem mot å fylle bygget med mennesker.

– Gjennom hele det forrige århundret har Skøyen vært gjennom store endringer. Området har gått fra å være et slitent industriområde, til å bli et samlingspunkt med et pulserende kontorliv. Mye er bygget nytt, men heldigvis er det også enkelte eiendommer som har blitt godt bevart. Det gamle og litt bortgjemte Jernstøperiet er ett av dem, og om ganske nøyaktig ett år vil de første leietakerne flytte inn etter den omfattende renoveringen hvor bærekraftige løsninger skal spille en sentral rolle.

De pittoreske fasadene fra 1920-tallet er restaurert og beholdt i original form. Gulv, tak og etasjeskiller, samt all innredning og teknisk utrustning er nytt og holder høy standard. Totalt rommer bygget 2873 kvadratmeter med tilgjengelige arealer.

Naboskap og deling
Sammen med de tre eiendommene Karenslyst allé 2-4, 6 og 8 vil Jernstøperiet utgjøre et tett sammenvevd nabolag av kontormuligheter, alle eid av Fram Eiendom og driftet av 4Service. Med ulike konsepter på byggene vil det også bety et utvidet servicetilbud for alle leietakerne.

– For KA10 har vi valgt å satse sammen med 4Service på et rendyrket konsept innenfor coworking. Det vil si at det blir kontormuligheter helt ned til selskaper med to personer. Alle løsninger er svært fleksible, slik at leietakere enkelt kan utvide ved behov. I tillegg blir det flotte fellesarealer og servicetjenester som både vil være tilgjengelige for leietakerne i Jernstøperiet og for de som holder til i våre nærliggende eiendommer, forklarer Bye.

CMO i 4Service, Marius Pedersen, ser frem til å åpne dørene til en flott utstillingsplass for Inc i ett av hovedstadens mest unike bygg.

– Coworking har vært en naturlig utvikling av vårt tjenestetilbud i et marked som har endret seg mye de siste årene. Det handler om å legge forholdene best mulig til rette for selskaper som har ulike behov, men som alle forventer høy kvalitet på servicetjenestene de mottar. For oss og Inc blir Karenslyst allé 10 et signaturbygg hvor vi sammen med Fram Eiendom skal sette en ny standard innenfor kontorfellesskap.

Utvidet samarbeidsavtale
Fram Eiendom og 4Service har lang erfaring med å samarbeide og samtalene om det gamle Jernstøperiet startet allerede for noen år siden. Formålet var å sammen tenke nytt rundt sammensettingen av muligheter som tilbys leietakermarkedet. Dialogen har munnet ut i en utvidet samarbeidsavtale.

– For oss som leverandør av alle facility service tjenester er dette en merkedag og samtidig en stor forpliktelse for begge parter. Som en sentral del av samarbeidsavtalen skal vi sammen utvikle tjenespekteret videre i årene som kommer. Ambisjonene er store og det er også forventningene, sier Tor Rønhovde, CEO i 4Service, og fortsetter:

– Hvordan kontormarkedet vil se ut om ti år er det ingen som vet med sikkerhet. Men det vi kan være sikre på er at kravene til kvalitet og tilretteleggelse bare vil fortsette å øke. Den utviklingen skal vi være en aktiv pådriver i, noe som skal komme alle Fram Eiendoms leietakere til gode, avslutter Rønhovde.

Flere aktualiteter

 • 4Service topper laget med en av landets beste kokker!

  På nyåret starter Henrik Orre som matfaglig ansvarlig for Food & Facilities i 4Service. Orre er kjent som en svært kreativ og allsidig utøver av matfaget, noe som blant annet har ført han til TV-skjermene, stjernedryss, forfatterskap og Tour de France. Orre, eier og daglig leder av den kritikerroste restauranten Vélochef, skal fremover bidra til å løfte matopplevelsene i 4Service til nye høyder.

  Les mer
 • Norsk kjøtt til havs

  I 2021 tok vi valget om å bare servere norsk fisk på våre offshore installasjoner. I dag ankommer flere tonn lokalprodusert kjøtt norsk sokkel i Nordsjøen og representerer med det starten på et nytt bærekraftskapittel.

  Les mer
 • Vi er valgt som leverandør av bespisning til Ferd Eiendom sitt signalbygg på Rådhusplassen

  Denne uken ble det klart at vi er tildelt kontrakten for det historiske næringsbygget i Hieronymus Heyerdahls gate 1. Gårdeier er Ferd Eiendom, og allerede 1. desember startet vi opp et helt nytt bespisningskonsept tilpasset eiendommen, historien og dagens behov i markedet.

  Les mer